پروژه 27 کیلوواتی استان قم

دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 09:43

پروژه 27 کیلوواتی استان قم


➖درآمد ماهیانه متوسط پنج سال اول 6.5 میلیون تومان
➖درآمد ماهیانه متوسط سال اول: 4.2 میلیون تومان
اجرا شده توسط گروه انرژی سازان آینده