پروژه 200 کیلوواتی مناطق مرکزی کشور

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:29

پروژه 200 کیلوواتی مناطق مرکزی کشور

➖درآمد ماهیانه متوسط پنج سال اول 44 میلیون تومان
➖درآمد ماهیانه متوسط سال اول: 30 میلیون تومان
اجرا شده توسط گروه انرژی سازان آینده