نرخ خرید هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی برای یک نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 09:33

مشاهده میشود با توجه به اطلاعات میدانی متناسب با نرخ تعدیل ( که وابسته به قیمت برق و قیمت دلار نسبت به زمان اخذ مجوز است) نیروگاهی ۱۰۰ کیلو واتی که سال ۹۵ مجوز تاسیس گرفته و بعد از یک سال در مدار امده است.

نرخ خرید هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی برای یک نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی

مشاهده میشود با توجه به اطلاعات میدانی  متناسب با نرخ تعدیل ( که وابسته به قیمت برق و قیمت دلار نسبت به زمان اخذ مجوز است) نیروگاهی ۱۰۰ کیلو واتی  که سال ۹۵ مجوز تاسیس گرفته و بعد از یک سال در مدار امده است.
در طول این مدت قیمت خرید برق از ۷۰۰ تومان تا ۱۵۰۰ تومان رسیده یعنی حدود سالی ۳۰ درصد و این به سود این نوع سرمایه گذاری نسبت به سایر سرمایه گذاریها اضافه می شود که این موضوع معمولا با توجه به عدم اطلاع سرمایه گذاران از دید انها مغفول می ماند.
نکته جالب اینکه در سال اول با این که نیروگاه در مدار نبوده باز قیمتها تعدیل شده است.