نرخ خرید هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی برای یک نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی

نرخ خرید هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی برای یک نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 09:33

مشاهده میشود با توجه به اطلاعات میدانی متناسب با نرخ تعدیل ( که وابسته به قیمت برق و قیمت دلار نسبت به زمان اخذ مجوز است) نیروگاهی ۱۰۰ کیلو واتی که سال ۹۵ مجوز تاسیس گرفته و بعد از یک سال در مدار امده است.

جزئیات بیشتر
پروژه 16 کیلوواتی استان مرکزی

پروژه 16 کیلوواتی استان مرکزی

دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:52

جزئیات بیشتر
پروژه 200 کیلوواتی مناطق مرکزی کشور

پروژه 200 کیلوواتی مناطق مرکزی کشور

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:29

جزئیات بیشتر
پروژه 20 کیلوواتی استان گرگان

پروژه 20 کیلوواتی استان گرگان

شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 12:57

جزئیات بیشتر
پروژه 20 کیلوواتی استان قم

پروژه 20 کیلوواتی استان قم

پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 11:10

جزئیات بیشتر
پروژه 100 کیلوواتی استان قم

پروژه 100 کیلوواتی استان قم

دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 14:36

جزئیات بیشتر