پدیده فتوولتاییک چیست؟

پدیده فتوولتاییک چیست؟

شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 14:20

پدیده فوتوولتاییک پدیده ایست که انرژی خورشیدی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ، این نام نشات گرفته از کلمه photo به معنی نور و voltaic به معنی الکتریسیته میباشد

جزئیات بیشتر