مزایای انرژی خورشیدی

مزایای انرژی خورشیدی

شنبه 31 اردیبهشت 1401 ساعت 10:15

جزئیات بیشتر
نرخ تعدیل چیست؟

نرخ تعدیل چیست؟

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:07

یکی از مهمترین پارامترها در محاسبات صورتحساب انرژی تولیدی نیروگاه های فتوولتائیک ضریب تعدیل می‌باشد . با توجه به ماهیت بلند مدت قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های فتوولتائیک ، برای حفظ ارزش ریالی بهای انرژی در طول دوره قرارداد ، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی (ساتبا ) اقدام به معرفی ضریب تعدیل نموده است.

جزئیات بیشتر
معرفی نیروگاه خورشیدی هیبریدی

معرفی نیروگاه خورشیدی هیبریدی

یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 16:03

روش مرسوم تولید برق در خارج از شبکه، بهره گیری از دیزل ژنراتور می باشد لیکن ظهور فناوری های جدید قابلیت هایی را ایجاد کرده است که همان معماری یک سیستم هیبریدی با مشارکت فناوری های انرژی تجدیدپذیر در کنار دیزل ژنراتور می باشد. تا بتوان تأمین انرژی مورد نیاز را با حداقل هزینه انجام داد.

جزئیات بیشتر